ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನೂತನ ಪರಿಸರ ನೀತಿ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ – ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Share Post

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪರಿಸರ ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಲಿರುವ EIA – 2020 ಕರಡನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ Sio ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸೋಣ

Leave a Comment