ಎಸ್.ಐ.ಓ ಕರ್ನಾಟಕ – ಇ-ಸ್ಕೂಲ್

Share Post

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್.ಐ.ಓ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಹೂಡೆಯ AIC ಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಐ.ಓ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ‌ ನಿಹಾಲ್ ಕಿದಿಯೂರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇ-ಸ್ಕೂಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸೀಬ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Leave a Comment