ಅರ್ಜಿದಾರ ಸದಸ್ಯರ ಶಿಬಿರ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಎಸ್.ಐ.ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ವತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದ್ವಿದಿನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಘೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

 

SIO Karnataka Met with R Ashok, former deputy chief minister and presented Student manifesto

SIO Karnataka Met with R Ashok, former deputy chief minister and presented Student manifesto and discussed regarding various educational and student issues. Delegation also discussed on Raichur university, to which he assured his whole hearted support.

Education should be an integral aspect of public Discourse: Sio State President

Students Manifesto was released today at Bengaluru press club through a press conference. State President NIHAL and zonal secretary Dr. Naseem Ahmed and Manifesto committee chairman Talha KP and Bangalore university student leader Akash were present for the release. NIHAL and Talha expounded on the Manifesto followed by a lively interaction with reporters. Zeeshan, state secretary anchored the press meet.